AF(o)RI(a)KA - Mivaivay tsy mety ho tony

Nampidirin'i radotiana | 1 Des, 2008

Tsy misy sary ny androany fa notagevan'i Kdaomba dia voatery hanoratra fohy ny amin'ny fahitako an'i Afrika. Misamboaravoara be tsy mety ho tony io kaontinantantsika io. Be ny antony tsy mampandroso azy fa ireto ny ahy no mba tsikaritro:

 

  •  Matahotra ny tena atao hoe demokrasia ny ankamaroan'ny mpitondra Afrikana ka dia ampangininy ny vavan'ireo izay sahy manankiana na manohitra. Ampidiriny amponja na alefany sesin-tany ankolaka na mivantana ireo mpanohitohina ny fitondrany. Nisy mihitsy aza moa ireo nahasahy namono nahafaty.

  • Tsy te hiala eo amin'ny fitondrana mihitsy ireo mpitondra Afrikana. Raha mbola azony atao koa aza ny hijanona eo mandra-pahatapitry ny fofonainy dia izay no imatimatesany. Ovainy na tovanany daholo izao lalam-panorenana rehetra izao mba hanamafisany ny fahefana eo ampelan-tanany. Be izay mpitondra nahavelom-panantenana tao Afrika tao izay fa rehefa ela nitondrana nivadika ho biby masiaka mampatahotra ihany. Jereo fotsiny ohatra ny adin'dry Mobutu Sese Seko tao Congo. 32 taona ngarangidina no nibodoany ny fahefahana. Vao tsy ela akory izay ry Robert Mugabe ao Zimbabwe no nalohan'ny safidim-bahoaka fa mbola nitady irika hifaharana ihany tamin'ny tsy nanekena ny vokam-pifidianana dingana voalohany. Tsy te hahalala izay hevitry ny firenena manodidina fa rehefa hoe izy hono no lany dia izy izany no lany. Mbola tantara mitohy moa ny aminy... 

  • Mangoron-karena araka izay azony atao koa ny mpitondra Afrikana.  Alainy ny tany mahavokatra sy be harena ankibon'ny tany. Ovainy ny rafi-pitondrana sy ny fitantanana misy mba hanomezany tombon-dahiny ny fiharinkareny. Jereo fotsiny ohatra ny adin-dry ...

  • Vohiziny ankolaka ny tsy fitoviana ara-poko sy fihaviana. Ialahy Tutsi, izahay Hutu, ...tsy mba havelany hahatsapa ny vahoakany fa ra mena daholo ihany anie no mikoriana ao anatin'ny tsirairay.

  • Mbola lava ny lisitra fa aleo mba ianao indray no manohy azy aneritreritra

Aza omena enti-mody intsony aho ry Kdaomba fa lasa mampite-hivangabao :-)

 

VITA TOMPOKO