Tutorial- Fanovana sary (Header) eto @ blaogy.com

Nampidirin'i radotiana | 2 Feb, 2007

Araka ny fangatahan'ny namana sasany dia aleo omena tsotsotra eto ireo dingana arahina hanovana ny sary eo amin'ireo "endrika" ampiasaintsika eto amin'ny blaogy.com.

Fitaovana ilaina:

1- Ny sary tinao hapetraka

2- Adobe Photoshop na mampiasà ny Cellsea

3- Toerana ametrahanao ny sary online. Ohatra: http://www.geocities.com raha manana kaonty ao amin'ny yahoo ianao.

 

Dingana voalohany

Ho ahy dia ny endrika Kubrick no ampiasaiko.

1- Sokafy ny blaoginao (oh: anarana.blaogy.com)

- Manaova "right click" eo ambonin'ilay sary tinao hovana.

- Save as (tehirizo amin'izay tinao hasiana azy ilay kubrickheader.jpg)

Toy izao ny sary tokony ho azonao:

Dingana faharoa

Raha mampiasa Adobe Photoshop na photo editor hafa ianao dia azonao jerena ny haben'io sary io.

Image --> Image Size

Dingana Fahatelo

Sokafy ny sary tinao hampiasaina ary akelezo hitovy habe amin'io faritra miloko manga eo amin'ilay Kubrickheader.jpg. Tokony ho kely noho ny 760 pixels izany ohatra ny "width" ary latsaky ny 200 pixels ny "height".  (Ny fanovana ho zoro dombo ny sisiny efatra moa mbola tutorial hafa indray iny.)

- Hetezo (Cut) ilay sary tinao ampiasaina ary Apetaho "Paste" eo ambonin'ilay faritra miloko manga. Toy izao ny sary tokony ho azonao:

Dingana fahaefatra

1- Omeo anarana vaovao ilay sary avy namboarina.

2- Asio izay soratra tinao hapetraka eo.

3- Aza adino ny mitahiry ny fanovana farany nataonao (Save)

 

Dingana fahadimy

Ampiakaro any amin'izay toerana tinao ametrahanao azy online ilay sary vaovao.

Ohatra:

- Ndeha ataontsika hoe rakoto no anaranao (username), 

- mampiasa ny www.geocities.com ianao itehirizanao  sary ao amin'ny internet.

- tambohogasyheader.jpg no anaran'ilay sary vao avy namboarina.

Tokony ho toy izao izany ny adiresy hampiasainao eo amin'ny dingana fahaenina.

http://www.geocities.com/rakoto/tambohogasyheader.jpg

 

Dingana fahaenina

1-Midira ato amin'ny blaogy.com-nao. (log in), rehefa tafiditra ao anatiny dia,

2- Mankanesa ao amin'ny réglages --> Fanovana CSS

3- Apetaho (copy --> paste) eo amin'ilay Fanovana CSS ireto code ireto.

#header { background: url(http://www.geocities.com/rakoto/tambohogasyheader.jpg) no-repeat center center;
border: none;
}

4- Ilay soratra ao anaty fonosana (...) ihany no ovana hifanaraka amin'izay adiresy misy ny sary vao avy namboarinao.

 

Raha endrika "Kubrick" no nampiasainao dia ampio an'ireto code ireto mba tsy hisehoan'ilay anaran'ny blaoginao indroa.

h1, h1 a, h1 a:hover, h1 a:visited{font-size : 0px;}

 

5- Tehirizo.

VITA TOMPOKO.

Raha misy manahirana hafa dia azo anontaniana an'i Hery na i Pissoa angamba sa ahoana?