Tao antranon'i Elvis Presley - Memphis. TN

Nampidirin'i radotiana | 15 Nov, 2007

Rehefa tena miezaka mitadidy aho hoe firy amin'ny hiran'i Elvis Presley no fantatro, dia hira iray monja no mba tadidiko. "Peace in the Valley". Tao anaty fiaran'izay amerikana namako iray izay no nahenoako azy io tany Dago efa ho folo taona mahery lasa izay.  Tsy dia rototra tamin'ity mpihira kalaza ity aho izany raha ny tena marina. Tsy haiko anefa ny tsy hitsidika an'i "Graceland Mansion" nonenany fahavelona rehefa nandalo tao Memphis, Tennessee aho tamin'ny herinandro lasa teo.

Elvis Presley Boulevard no anarana entin'ilay arabe manemitra ny tamboho misy ny trano nonenany.  $102.000 no nividianany azy tamin' i Ruth Brown Moore ny taona 1957.

Eo ampitan'ity vavahady feno hafatra avy amin'ireo "fan"inany ianao no tsy maintsy miditra aloha raha te hitsidika an'i Graceland. Misy ambaratongany ny saram-pidirana ao. $25 ny mora indrindra. Hain'ny vazaha mihitsy  ny miketrika izay hahazoana ny vola any ampaosinao :-)

Tereny haka sary manoloana ity sarin'ny vavahady vita hosodoko ity aloha ianao mialoha ny handraisanao ny zotra mitondra etsy ampita.

Novolena "jiro mena" mihitsy eo anoloan'ny vavahady mba hiampitampitan'ireo zotra mpitatitra ny mpitsidika.

Mahazo maka sary rehefa tafiditra tao anatiny saingy tsy azo asiana jiro mitselatra.

Tsotra ny endriky ny lakozia. Mety izao angamba no anisan'ny raitra tamin'izany andro izany :-)

Efitranon-tserasera. Fijereny fahitalavitra. Vata fahitalavitra telo avy hatrany no miara mandeha ao amin'io efitra io.  

Voatemitra lamba ny rindrina sy  ny valin-drihan'ity efitra iray ity.

Ireo boky nahaliana azy. Nisalotra ny fehikibo mainty(dingana voalohany) teo amin'ny taranja haiady karaté izy  ny taona 1960.

Iray amin'ireo hosodoko mihantona amin'ny rindrina ao antranon'i Elvis Presley.

Ny 8 Janoary 1935 izy no teraka ary maty ny 16 Aogositra 1977.  Mba anjaranao kosa ny manao ny kajy e :-)

VITA TOMPOKO.